O nás

IČO 35863099 I DIČ SK2021735562 I Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 29366/B